top of page

כבר מהתחושה שקיבלנו כשנכנסו לרפת העתיקה הנטושה הגענו להבנה שכדי לצקת פנימה את הסיפור והחוויה של מומה וכדי לתת לקסם של המבנה לדבר בעד עצמו, העיצוב והיצירה צריכים להיות אותנטיים וטבעיים כד

וכך החלטנו לעצב ולבנות את מומה בעצמנו..ממש כמו בית..במלאכת יד, יצירה ואיסוף של פריטים עתיקים ושחזור של פרטים מהרפת ו"פרטים קטנים" שתמצאו כמעט בכל פינה.

על עיצוב החלל והקונספט אמון תום חובב (הנין של מומה) כשהחזון היה של בית קסום בהרים, נוסטלגי, שורשי ורווי בהשפעות מגוונות ממש כמו בסיפור שלנו - ישן עם חדש, מזרח ומערב, כפרי ועדיין אורבני ומודרני, 

החלק הראשון בהפיכה של הרפת, שהוכרזה כמבנה מורשת לשימור, למסעדה כלל עבודת שימור קפדנית ומחמירה בחלל הפנימי ובמבנה החיצוני. 

bottom of page